گوگل آیکون جیمیل را تغییر داد

گوگل آیکون جیمیل را تغییر داد

Google نماد یکی از برنامه های خود ، Gmail را تغییر داده است. در ابتدای این ماه ، گوگل تأیید کرد که نام تجاری G Suite را به Workspace تغییر نام می دهد . Google توضیح داد: "مارک جدید Google Workspace ما این تجربه مرتبط تر ، مفیدتر و انعطاف پذیرتر را نشان می دهد و آیکون  های ما نیز همان را منعکس می کنند."

در هفته های آینده ، نمادهای چهار رنگ جدیدی برای Gmail ، Drive ، Calendar ، Meet و ابزارهای ایجاد محتوای مشترک ما مانند Docs ، Sheets ، Slides که بخشی از یک خانواده هستند را مشاهده خواهید کرد. آنها تعهد ما در ایجاد تجارب ارتباطی و همکاری یکپارچه را برای همه نشان می دهند ، همه با کمک Google.