نسخه 3 فریم ورک Livewire منتشر شد

نسخه 3 فریم ورک Livewire منتشر شد

لایووایر چیست ؟

اصلا ببینم لایووایر چیست ؟ من که همیشه در توسعه وب به دنبال ابزار‌ها، کتابخانه‌ها و فریمورک‌هایی برای توسعه سریع‌تر و راحت‌تر پروژه‌هام هستم.  یکی از چالش‌های برنامه‌نویسی وب در ایران اینکه ، نیاز به توسعه دو سمت Frontend و Backend به صورت همزمان هستیم . همانطور که می دونید ، توسعه همزمان توسط یک شخص نیاز به داشتن دانش زیاد در هر دو سمت توسعه UI و توسعه سمت سرور است. در چنین شرایطی برای توسعه‌دهندگان لاراول یک ابزار ساده‌تر که بتونه پاسخ نیاز‌های ما را بده ارائه شده است به نام Livewire .  

Livewire v3 چه ویژگی های جدیدی دارد ؟

لایووایر 3 جدید تفاوت هایی دارد، ویژگی ها می‌توانند سریع تر ساخته شوند، و تکرار کمتری بین Livewire و Alpine وجود دارد، زیرا بیشتر به Alpine متکی است و از Morph، History و دیگر پلاگین های آن استفاده می‌کند. چندین ویژگی جدید نیز با تغییر ساختار کد و تأکید بیشتر بر Alpine اضافه شد. نکته جالب اینکه نسخه جدید لایووایر در زیر دامنه خود لاراول آمده است یعنی به از آدرس https://laravel-livewire.com به آدرس https://livewire.laravel.com قرار گرفته است .