رفع خطای MySQL server is currently offline در cPanel

من هنگام تغییر نیم سرور های و دی ان اس دامنه اصلی که روی سور ست بود به این مشکل برخوردم . تمامی دیتابیس ها کار می کرد ولی کاربر از طریق cPanel نمی توانست به دیتابیس دسترسی داشته و یا اینکه دیتابیس جدیدی ایجاد نماید. ۱- وارد whm شوید و به مسیر زیر بروید :

SQL Services / MySQL Root Password

پسورد root سرویس mysql را تغییر دهید . پسورد را فراموش نکنید زیرا در مرحله بعد به آن نیاز است . ۲- وارد ssh شوید و سپس از طریق دستور زیر پسورد mysql را تغییر دهید :

root@tarah [~]# mysql
use mysql;
UPDATE user SET Password = PASSWORD ('yournewpassword') WHERE User='root';
quit;

در پایان سرویس mysql را restart می کنید.

service mysql restart

.