مکان ما :اصفهان خیابان امام خمینی, شهرک کوثر,  کوی فدک جنب ورزشگاه طبقه دوم
  مدیریت : امین فراست
 رایانامه : [email protected]
 شماره تماس :  ۰۹۳۷۲۰۸۸۷۷۱ – ۰۳۱۳۳۲۱۵۲۸۳
.